Florent Bodart


Skapar lekfull konst som inspireras av naturen, teknologin och historiska objekt.

Florent Bodart är mästare på surrealistisk konst. Hans lekfulla illustrationer öppnar en portal till en annan dimension som bebos av udda astronauter, gränsöverskridande riddare och sportande kor i hatt. Florent bor i Frankrike och började sin karriär med att designa t-shirts. Han har även arbetat för externa varumärken, bland annat GAP.

Florents förkärlek för naturen, djur, landskap och vintage-teknology inspirerar hans konst.

Show Filters
Show Filters